Privacybeleid

Laatst aangepast: 10 December 2015

De Site en de Diensten worden aangeboden aan het lezerspubliek van De Standaard, Het Nieuwsblad, en De Gentenaar, allen eigendom van Corelio Publishing NV ("Corelio"). De Site en de Diensten worden beheerd door The Dating Lab Limited ("The Dating Lab" en "TDL", ook wel "wij", "ons", "onze" en gelijkaardige uitdrukkingen).

CORELIO PUBLISHING NV is een vennootschap naar Belgisch recht, gekend onder KBO nr. 0401.096.285, en met maatschappelijke zetel te Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden, BelgiŽ.

The Dating Lab is een vennootschap naar Engels recht met maatschappelijke zetel en postadres te: 4th Floor, Holden House, 57 Rathbone Place, London W1T 1JU, Verenigd Koninkrijk. De vennootschap is geregistreerd met ondernemingsnummer 5844348 en heeft BTW nummer GB 921 880 618. U sluit hierbij een overeenkomst met The Dating Lab, dewelke uitsluitend verantwoordelijk is voor de Site en de Diensten.

Corelio en TDL zijn toegewijd tot de bescherming van de privacy van Gebruikers en de vertrouwelijkheid van de informatie zoals verstrekt door de Gebruikers. Deze Privacy Policy maakt deel uit van de Overeenkomst tussen u en TDL en indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, maakt u beter geen gebruik van deze Site of deze Dienst.

We kunnen deze Privacy Policy steeds wijzigen door een herziene versie op de Site te plaatsen. Gelieve zowel de Algemene Voorwaarden als de Privacy Policy bij elk bezoek van de Site na te lezen. U kunt daartoe de datum van de meest recente versie van deze Voorwaarden en Privacy Policy bovenaan controleren. U bent steeds gebonden door de aangepaste Voorwaarden en Privacy Policy indien u van de Diensten gebruikt maakt na de datum van publicatie van de gewijzigde Voorwaarden of Privacy Policy.

De gebruikte termen en uitdrukkingen in de Voorwaarden hebben dezelfde betekenis en draagwijdte als in deze Privacy Policy.

1. Verzamelde Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert voor de Diensten en u een profiel opmaakt, dient u bepaalde informatie op te geven, daarin begrepen informatie die toelaat u als natuurlijk persoon te identificeren, zoals uw naam en e-mailadres (hierna "Persoonsgegevens"). Deze informatie wordt bewaard op onze systemen, maar er zullen geen Persoonsgegevens op uw publiek profiel worden vertoond of opgenomen worden in welke publieke communicatie dan ook die naar andere Gebruikers wordt verstuurd.

Indien u voor de Diensten met uw bankkaart wenst te betalen, zult u bij betaling bijkomende informatie moeten verstrekken zoals uw adres en bankkaartgegevens. Deze informatie wordt gevraagd door onze betalingsagent middels een beveiligde link. Uw kaartgegevens worden niet door ons bijgehouden.

Wij houden eventueel ook persoonlijke informatie bij die u ons meedeelt wanneer u met ons communiceert, bijv. per e-mail.

Bepaalde informatie wordt mogelijks door ons automatisch ontvangen en opgeslagen wanneer u met ons in contact komt. Dergelijke informatie houdt ondermeer het internet protocol adres in dat gebruikt wordt bij het verbinden van uw computer met het internet, alsook andere verbindingsinformatie zoals de URL van websites waarvan u doorgeklikt hebt naar de Site en de activiteiten op de Site (daarin begrepen de pagina's die u bezoekt en de opzoekingen die doet). Wij zullen deze informatie enkel gebruiken om redenen van†veiligheid en zekerheid en zullen deze informatie uitsluitend vrijgeven in overeenstemming met de toepasbare wetgeving of om deze op anonyme wijze te analyseren om ons te helpen bij het verbeteren van de dienst. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar artikel 6 hieronder.

Terug naar boven

2. Controle over en gebruik van uw Persoonsgegevens

Wanneer u intekent op de Diensten verklaart u er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat TDL uw gegevens (inbegrepen uw Persoonsgegevens) doorgeeft aan Corelio (en aan andere ondernemingen in de Corelio-groep) voor gebruik door hen op dezelfde wijze als toegestaan aan TDL zoals omschreven in deze Privacy Policy en/of in overeenstemming met een bijkomende instemming die u hiervoor geeft. U gaat er bijgevolg mee akkoord dat Corelio eveneens een verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is.

Behoudens andersluidend beding in deze Privacy Policy of voor zover u hier afzonderlijk en uitdrukkelijk mee akkoord gaat (door een tick box aan te vinken of op een gelijkaardige wijze), zullen uitsluitend The Dating Lab en Corelio uw Persoonsgegevens, meegedeeld in het kader van het gebruik van de Diensten, verwerken.

The Dating Lab Limited staat geregistreerd onder de Britse Data Protection Act van 1998 en Corelio Publishing N.V staat geregistreerd onder de Belgische Privacywet van 1992 ("Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens") als verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens en respecteren elk hun respectieve wetgeving bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Tenzij u ons uw uitdrukkelijk akkoord geeft (door een tick box aan te vinken of anderszins) zullen wij, noch Corelio, noch enige andere derde aan wie wij uw Persoonsgegevens met uw akkoord hebben doorgegeven:

  • uw Persoonsgegevens doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming (inclusief aan andere Gebruikers);
  • uw informatie aan enige derde partij verkopen, verhuren of geven;
  • uw informatie onthullen tenzij wij hiertoe vertplicht zijn bij wet of reglementering.

Terug naar boven

3. Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens en andere informatie?

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken en door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy geeft u ons uw uitdrukkelijk, geÔnformeerd akkoord om uw Persoonsgegevens te verwerken (daarin begrepen gevoelige informatie zoals seksuele geaardheid) met als doel het verstrekken van de Diensten en enig ander doeleind waarmee u zich akkoord verklaart.

Wij kunnen uw informatie eveneens gebruiken om het gebruik van de Site en de Diensten te analyseren en om de Diensten en de inhoud daarvan te verbeteren of om problemen op te lossen en de Algemene Voorwaarden toe te passen.

Uw Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door bevoegd personeel.

Terug naar boven

4. Uw informatie corrigeren

U dient uw informatie op de Site steeds actueel te houden. U kunt al uw persoonlijke informatie zoals gebruikersnaam, e-mailadres, plaats, paswoord en alle andere profielgegevens te allen tijde aanpassen door hier te klikken.

Terug naar boven

5. Uw paswoord

Het is belangrijk dat u uw paswoord veilig en geheim houdt om elke toegang tot uw informatie door onbevoegden te vermijden. Indien u meent dat een derde zich mogelijks toegang heeft verschaft door gebruik te maken van uw paswoord, verander dit paswoord dan onmiddellijk.

Terug naar boven

6. Cookies

Wanneer u de Site bezoekt, sturen wij u mogelijks een cookie. Een cookie is een datapartikel dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat ons in staat stelt een aantal van volgende handelingen te stellen:

  • Cookies helpen ons om u te herkennen bij uw volgende bezoek aan de Site, alsook de reclame te zien die aan u wordt vertoond. Zo kunnen wij de reclame aanpassen aan uw voorkeuren. Wij kunnen hiervoor beroep doen op de diensten van derde reclame servers.
  • Cookies kunnen gebruikt worden om anonieme statistieken betreffende de Diensten of het surfgedrag samen te stellen. Een derde partij verzamelt deze data voor ons om de performantie van de Site te meten. De verzamelde gegevens worden samen genomen voor rapporteringsdoeleinden. Bij deze dienst worden geen Persoonsgegevens gebruikt. Het gebruik van deze dienst laat ons toe om de structuur en de gebruiksvriendelijkheid van de Site te meten en verbeteren.
  • Wij kunnen eveneens IP adressen natrekken. Een IP adres is een nummer dat een Internet Service Provider, een land van herkomst e.d. kan identificeren. Het kan geen persoonlijke informatie verstrekken. Wij zullen de IP adressen niet gebruiken om een profiel van Gebruikers bij te houden, wij gebruiken deze informatie enkel voor demografische en statistische doeleinden.

Cookies kunnen op zich niet gebruikt worden op u te identificeren. U bent niet verplicht om cookies te gebruiken en u kunt uw internet browser zo instellen dat cookies niet meer aanvaard worden. Indien u uw browser instelt om cookies te weigeren kunt nog steeds bepaalde, doch niet alle delen van de Site gebruiken. De login en alle functies voor Leden vereisen dat uw browser cookies aanvaardt.

Terug naar boven

7. Uw informatie verwijderen

U heeft de mogelijkheid om uw profiel te allen tijde te verwijderen. Uw profiel zal dan niet meer publiek toegankelijk zijn in het kader van de Diensten.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u Lid of Abonnee blijft. Wanneer ophoudt Lid of Abonnee te zijn, kunnen wij uw gegevens, inbegrepen de correspondentie en technische vragen die u ons richtte, bewaren om eventuele vragen of klachten van u te kunnen behandelen. Daarna kunnen wij dergelijke gegevens bewaren teneinde te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (wij dienen bijvoorbeeld betaalgegevens bij te houden tot zeven (7) jaar na datum om te voldoen aan de fiscale wetgeving).

Indien u uw profiel opnieuw wenst te activeren binnen ťťn jaar na verwijdering, kunt u steeds met onze klantendienst contact op te nemen.

Persoonlijke correspondentie verstuurd naar andere Gebruikers door de Site worden gearchiveerd (maar zullen enkel en alleen worden geraadpleegd in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld op vraag van politiediensten in het kader van een gerechtelijk onderzoek) en technische vragen door u aan ons gesteld kunnen eveneens opgeslagen worden.

Terug naar boven

8. Geen Spam!

Wij sturen geen spam.

Zolang u Lid of Abonnee bent, zult u van ons e-mails ontvangen met essentiŽle, Dienstgerelateerde informatie en zult u e-mails ontvangen van andere Gebruikers verstuurd via de Site. Tenzij u zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaard, zullen wij, noch De Standaard, Het Nieuwsblad of Corelio uw e-mailadres ook verstrekken, verkopen of verhuren aan derden en zult u evenmin e-mails ontvangen die betrekking hebben tot andere diensten van ons (of van De Standaard, Het Nieuwsblad of Corelio).

Onze Site bevat verschillende 'tell a friend'-diensten. Uw vrienden zullen van ons nooit ongewenste e-mails ontvangen. Eenmaal uw 'tell a friend'-bericht verzonden is, zullen zij nooit meer van ons horen, tenzij zij ervoor kiezen om zelf Lid te worden. U mag de 'tell a friend'-diensten nooit gebruiken om spam te verzenden.

Terug naar boven

9. Veiligheid

Wij doen ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te garanderen. Veiligheid op het internet is zeer complex en geen enkel systeem is 100% veilig. Indien er toch een veiligheidsprobleem ontstaat, zullen wij ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Nochtans kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen wanneer persoonlijk informatie in gevaar komt bij een veiligheidsprobleem.

Terug naar boven

10. Lid worden met je sociaal netwerk account

We bieden een snelle en eenvoudige manier aan waarbij je lid kan worden of kan inloggen met een sociaal network account, zoals bijvoorbeeld Facebook. De enige bedoeling hiervan is om de inschrijvingsprocedure te versnellen: er zal geen inhoud of vermelding van WeMatch op jouw tijdlijn of in je sociaal netwerk account verschijnen. Lees het onderdeel 'Sociaal Netwerk Delen' na voor details betreffende gelegenheden waarbij je je toestemming kan geven om updates te posten op je tijdlijn of in je sociaal netwerk account.

Terug naar boven

11. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen deze Privacy Policy steeds wijzigen door een herziene versie op de Site te plaatsen. Gelieve deze Privacy Policy regelmatig na te lezen bij uw bezoek aan de Site. U bent steeds gebonden door de aangepaste Voorwaarden en Privacy Policy indien u van de Diensten gebruikt maakt na de datum van publicatie van de gewijzigde Voorwaarden of Privacy Policy.

Terug naar boven